Global Volunteer Office, z.s.

Co je Global Volunteer Office?

 

Jsme spolek Global Volunteer Office (GVO), který na Z pobřeží Tichého oceánu v Ekvádoru propojuje ochranu přírody s obnovou oblasti zdevastované několika zemětřeseními (poslední 16. 4. 2016). Město Bahía de Caráquez se svou úchvatnou polohou a nedaleká soukromá přírodní rezervace Cordillera del Bálsamo (cca 1500 ha) vyzývají širokou veřejnost, aby dobrovolně přispěli svými vlastními silami. Pojďte se aktivně podílet na obnově jednoho z nejohroženějších ekosystémů světa − suchého tropického lesa (spolu s oceánem jako dalším veledůležitým ekosystémem) a pojďte nám pomoct stavět domy z bambusu pro potřebné. 

GVO sestává ze tří Čechů a jednoho Ekvádorce. Více o nás ZDE. Spojil nás dlouhodobý zájem o udržitelný turismus 3. tisíciletí, tedy dobrovolnictví, a také fakt, že někteří z nás osobně prožili zemětřesení 16. 4. 2016 v Ekvádoru. Provincie Manabí − zejména město Bahía de Caráquez a jeho okolí se ještě 2 roky od přírodní katastrofy (duben 2018) potýká s vážnými problémy: někteří lidé nemají stále kde bydlet, z města se stalo „město duchů“, došlo k velkému odlivu obyvatel, chybí ekonomické příležitosti. 

 

Oblast má skvělý potenciál, ale po posledním zemětřesení začala značně upadat. Je přitom jako stvořená pro zdravý životní styl, tj. od roku 1999 funguje jako ekoměsto (jediné v zemi), není tu žádný průmysl, čisté ovzduší a je pro ní dominantní úchvatná poloha, kde se slévá Tichý oceán a řeka Chone. Přírodní rezervace Cordillera del Bálsamo se přitom rozkládá hned  za městem Bahía de Caráquez.

Čím je oblast jedinečná a co je to Cordillera del Bálsamo?

 

Přírodní rezervace Cordillera del Bálsamo je pohoří rozkládající se v ústřední části pobřežní Z provincie Manabí v Ekvádoru. Na jihu je ohraničena mokřady, estuáriem řeky Portoviejo a městečky San Jacinto a San Clemente a na severu řekou Chone a městem Bahía de Caráquez. Rezervace se rozkládá na cca 20 000 ha, z nichž většinu pokrývají matoraly (křoviny) a rozsáhlé suchomilné lesy, považovány za nejlépe dochované v zemi. Četná místní flora a fauna je endemického charakteru. Jejím nejtypičtějším ekosystémem je suchý tropický les.

 

Bohužel však suché tropické lesy patří k přehlíženým a zároveň ohroženým ekosystémům. Tropické opadavé lesy Ekvádoru byly v minulosti drasticky redukovány, jelikož se rozkládají na relativně úživných půdách a obsahují velké množství druhů s kvalitními vlastnostmi dřeva. Mnohé socioekonomické jevy v Ekvádoru zapříčinily, že během pouhých 50 let 20. stol. byla plocha těchto lesů zredukována jen na 5 % dnešní rozlohy. Jsou však domovem mnoha endemických druhů rostlin a živočichů a mnohdy představují poslední útočiště divoké přírody v regionu.

Biokoridor Cordillera del Bálsamo sestává také z 10 soukromých rezervací, jejichž aktivity se vymezují takto: ochrana přírody, permakultura, environmentální vzdělávání a volnočasové aktivity (ekoturismus). Jmenovitě: Cerro Seco, Punta Gorda, Bosque Verde, La Mesita, La Flaca, La Mesita Punta Colorada, Chirije, Capuchino, Planet Drum a Peñón del Sol. Všechny se nacházejí na pobřeží Tichého oceánu.

 

Nenechte si nic ujít a registrujte se

© by Alena El Bakr. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Black Circle